"DATU PERTSONALAK" IKASTAROA
 1. Edabe magikoaren menpe   2. Altxorra piratengandik
     babest
en
 
 3Erdi Aroko istorioa eta datu-
     trukea
 4 Planetarteko mezulariak
 1.1. Hasierako galderak
 1.2. Bideoa
 1.3. Jarduerak
 1.4  Ideien laburpena
 2.1. Hasierako galderak
 2.2. Bideoa
 2.3. Jarduerak
 2.4. Ideien laburpena
 3.1. Hasierako galderak
 3.2. Bideoa
 3.3. Jarduerak
 3.4. Ideien laburpena
 4.1. Hasierako galderak
 4.2. Bideoa
 4.3. Jarduerak
 4.4. Ideien laburpena


3.1. ZURE PRIBATUTASUNA BABESTEKO ETA DATURIK EZ EMATEKO 
ESKUBIDEA DUZU, BEHARREZKOAK EZ BADIRA.